درباره ما

تولیدی وال در سال 1370  در تبریز تاسیس شد در ابتدای امر با تولید چند مدل اولیه استارت کار زده شد و با افتتاح کارخانه جدید در شهرک صنعتی تبریز ظرفیت تولید بیش از پیش شد .